the_asilus: (gadfly)
[personal profile] the_asilus
Ви тільки погляньте но, яке неподобство! І що вони собі дозволяють? Жодної поваги - ні до провідників, ні до пам'яток архітектури регіонального значення. Куди дивиться міліція?? До речі, її там десь не видно - можливо у АТО відправили?

Date: 2014-11-03 04:51 pm (UTC)
From: [identity profile] taira-koremochi.livejournal.com
До чего Садовой довёл Львов! Ганьба!

Profile

the_asilus: (Default)
the_asilus

December 2014

S M T W T F S
 12345 6
7891011 1213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:09 am
Powered by Dreamwidth Studios